1234

యోని HIFU మెషిన్

 • Portable vaginal hifu

  పోర్టబుల్ యోని హైఫు

  చైనా మొదటి ఆర్జినల్ మ్యాన్‌ఫ్యాక్చరర్ 

  యోని లాక్సిటీ కొలతతో అమర్చబడి ఉంటుంది

  యోని బిగించడం, సున్నితంగా చేయడానికి చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది

 • Vertical vaginal hifu

  లంబ యోని హైఫు

  చైనా మొదటి అసలైన మ్యాన్‌ఫ్యాక్చరర్

  యోని లాక్సిటీ కొలతతో అమర్చబడి ఉంటుంది

  యోని బిగించడం, సున్నితంగా చేయడానికి చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది